Ligjërata për ajër të pastër në shkollat fillore të Gostivarit

,

14.03.2018

Në tre shkolla fillore të komunës së Gostivarit, respektivisht në SHF “Ismail Qemali”, SHF “Goce Dellçev” dhe SHF “Bashkimi” u mbajtën ligjërata për mbrojtjen e mjedisit jetësor, ku në fokus ishte ajri ambinetal.

Aktivitetet u realizuan nga Shoqata ekologjike “Eco Guerilla” – Tetovë, ndërsa ligjëratat i ndoqën të gjithë nxënësit e klasave të shtata, teta dhe të nënta.

Qëllimi i kësaj ligjërate ishte ngritja e vetëdijes së nxënësve për mbrojtjen e mjedisit jetësor me fokus të veçantë ajrin, i cili në rajonin e Pollogut sipas matjeve zyrtare është më i ndoturi në vend dhe më gjerë

“Ligjëratat e sotme oi ndoqën mbi 160nxënës të klasave të shtata, teta dhe nënta në të tri shkolla. Qëllimi i ligjëratave ishte edukimi dhe informimi i nxënësve për mbrojtjen e mjedisit. Krahas ligjëratave, nxënësve u ndamë edhe broshura edukative me titull Bëhu shembull për të tjerët“, njofton Arianit Xhaferi – kryetar i Shoqatës Eco Guerilla, i cili edhe i mbajti ligjëratat.

Vlen të theksohet, se me insistimin e kryetarit Arben Taravari, në ministria e dikasterit instaloi stacion matës për cilësinë e ajrit ambiental në Gostivar, ndërsa matjet tregojnë shifra shqetësuese.

Shërbimi për informim