SHF “Ismail Qemali” dhe SHF “Gjon Buzuku” riparojnë mjediset shkollore

,

Dëshmi se me investime të vogla dhe me punë të përkushtuar, por edhe me ndihmë të donatorëve mund të bëhen punë shumë të rëndësishme, janë dy shkollat fillore komunale Ismail “Qemali – Gostivar dhe “Gjon Buzuku” – Sërmnovë.
Në SHF “Ismail Qemali”, me vetëfinancim nga ndarja e terminëve në sallën sportive, është zëvendësuar inventari i vjetër me inventar të ri në sallën dhe kuzhinën e arsimtarëve, si dhe rregullimi i dhomës së pritjes për prindërit, fëmijët e të cilëve vijojnë mësimin në këtë shkollë.
Krahas kësaj, një donator i cili shmang publicitetin, është duke rinovuar mësonjëtoret e kësaj shkolle. Tashmë ka përfunduar zëvendësimi i bankave, karrigeve dhe perdeve, ndërsa janë lyer edhe muret e një mësonjëtoreje, ndërsa në vazhdim do të punohet edhe për rinovimin e mësonjëtoreve tjera.
Në SHF “Gjon Buzuku” të fshatit Sërmnovë, me mjete simbolike financiare, vetë nxënësit dhe mësimdhënësit kanë bërë zbukurimin e korridoreve duke i dhënë hapësirave shkollore një pamje tërheqëse, siç e kanë shkollat e zhvilluara në mjediset më urbane.
Komuna e Gostivarit, i përshëndet iniciativat e këtilla dhe i inkurajon edhe shkollat tjera që të ndërmarrin aktivitete të këtilla, me çka nxënësit do ta duаn më shumë shkollën ku mësojnë, do ta ndjejnë si të veten, dhe si rezultat i kësaj edhe më shumë do t’i përkushtohen mësimit.

Shërbimi për informim