SHMK”Gostivar”, filluam me punimet për renovimin e tërësishem të kater kabineteve

,

SHMK”Gostivar”, filluam me punimet për renovimin e tërësishem të kater kabineteve, edhe ate kimi, biologji, fizikë dhe matematikë.