L A J M Ë R I M – PDU BLOK 1

,

Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt ndryshimi dhe plotësimi i Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 1 – përfshirja 4, Njësia Urbane Qendër – Kuarti “ A” , – KK Gostivar 2

2. Соопштение за ЈП и ЈА за дел од Блок 1 Lajmërim Për PP Dhe AP Për Pjesë Të Bllok 1

Njoftim për pjesëmarrje në Prezentim publik dhe Anket publike

3. Известување за учество за ЈП за дел од Блок 1 Njoftim Për PP Për Pjesë Të Bllok 1

Pjesa Grafike:

Pjesa Grafike E PDU Së Për Pjesë Të Bllok 1