L A J M Ë R I M – PDU Blok 3

, ,

Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 3, Njësia Urbane Qendër – Kuarti “ A” ,- KK Gostivar 2

PREZENTIMIT PUBLIK DHE ANKETËS PUBLIKE

2. Соопштение за ЈП за дел од Блок 3 Lajmërim Për PP Për Pjesë Të Bllok 3

Njoftim për pjesëmarrje në Prezentim publik dhe Anket publike

3. Известување за учество на за ЈП за дел од Блок 3 Njoftim Për Pjesëmarje Në PP Dhe AP Për Pjesë Të Bllok 3

Pjesa Grafike:

Pjesa Grafike E PDU Së Për Pjesë Të Bllok 3