L A J M Ë R I M – PDU BLOK 1

,
Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt ndryshimi dhe plotësimi i Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 1 – përfshirja 4, Njësia Urbane Qendër – Kuarti “ A” , - KK Gostivar 2 https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2021/08/2.-Соопштение-за-ЈП-и-ЈА-за-дел-од-Блок-1-Lajmerim-per-PP-dhe-AP-per-pjese-te-Bllok-1.pdf Njoftim…

L A J M Ë R I M - PDU Blok 3

, ,
Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 3, Njësia Urbane Qendër – Kuarti “ A” ,- KK Gostivar 2 PREZENTIMIT…