NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022

,

NDARJE E KONCESIONIT për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finansimit, rikonstruimit, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën  e Gostivarit.

TEKSTI QË NDRYSHOHET

TEKSTI I RI

1

Ofertat të dorëzohen më vonë deri më 26.09.2022 ora11:00

Ofertat të dorëzohen më vonë deri më 12.10.2022 ora 11:00.

2

Afati i fundit i parashtrimit të pyetjeve 18.09.2022 ora 15:30

Afati fundit i parashtrimit të pyetjeve deri 04.10.2022 deri ora 15:30.

3

Afati i fundit për përgjigje të pyetjeve 20.09.2022 ora 15:30

Afati i fundit për përgjigje të pyetjeve deri 06.10.2022 ora15:30.

4

Dokumentacioni tenderik i korigjuar do të dorëzohet në email adresat.

Sqarim:

Pranohet kërkesa për vazhdimin e afatit për hapjesn publike për shkak të këqyrjeve detale në modelin e kontratës dhe fizilibiti studimit të cilat ishin të dorëzuara në mënyrë plotësusese deri te operatoët ekonomik.

Në pajtim me vendimin vazhdohen afatet për parashtrim të pyetjeve dhe përgjigjeve.

Gostivar,

Datë: 20.09.2022