NJOFTIM

,

Të nderuar qytetar të Komunës së Gostivarit ju njoftojmë se Ministria për transport dhe lidhje e publikoi rregulloren dhe i përshkroi formularët e nevojshëm që ka të bëj me procedurën për të cilën kishte interesim shumë të madhë nga ana e Komunave për mënyrën e zbatimit në lidhje me procedurën për vënien e elektrocentraleve fotovoltaike në objekt nga ana e Konsumatorit – prodhues,në përputhje me ndryshimet e fundit të ligjit për ndërtim:

1.REGULLORE PËR FORMATIN DHE PËRMBAJTËJEN E NJOFTIMIT PËR VËNIEN E ELEKTROCENTRALIT FOTOVOLTAIK NË OBJEKT NGA KONSUMATORI-PRODHUES,
SI DHE FORMATIN DHE PËRMBAJTJEN E DEKLARATËS PËR VENDOSJEN NË PORDORIM TË ELEKTROCENTRALIT FOTOVOLTAIK E VENDOSUR NË OBJEKT NGA KONSUMATORI-PRODHUES.

2.FORMULARI I DEKLARATËS

3.FORMULARI I NJOFTIMIT

Formulari i deklarates

Formulari njoftimit

Me respekt!