SHF “Bashkimi” – Gostivar, dy grante nga USAID-i dhe donacion nga Zvicra

,

28.02.2018 Në Shkollën fillore “Bashkimi” përmes dy granteve të fituara nga USAID-i, si dhe një donacion nga Zvicra, me mbështetje edhe të Komunës së Gostivarit , në vijim janë aktivitetet të shumta për përmirësimin e kushteve për punë dhe ngritjen e cilësisë së procesit arsimor. Grantet e fituara nga USAID-i do të shfrytëzohen për pajisje […]

Në SHF “Bashkimi” – Gostivar, u mbajtën gara në shah

,

22.02.2018 Nxënësit e shkollës fillore “Bashkimi” në Gostivar kanë zhvilluar gara në shah. Organizmi ka ardhur përmes Klubit të Shahut “Gostivari” dhe me mbështetje të Sektorit për arsim pranë Komunës së Gostivarit. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të zbulohen talente të reja në qytet të cilët në të ardhmen do të merreshin me këtë […]