Tabelarët me projektet e aprovuara

,

Tabelarët me projektet e KALUARA (aprovuara) nga thirja publike për mbështetje financiare të shoqatave, klubeve sportive dhe projekteve nga personat fizik për Komunën e Gostivarit e publikuar më 17.01.2022 – 15.02.2022.

Për projektet e fituara thiren të tgjithë personat përgjegjës të shoqatave, klubeve sportive, si dhe personat fizik të paraqiten tek zyra e financave pranë Komunes së Gostivarit për procedurat vijuese dhe informacionet e nevojshme për realizimin e projektev prej datës 14.03.2022.

Tabelari me projektet e KALUARA:

Personat Juridik:

 

Nr.rendor/Ред.бр  Emri I shoqates/Име на здружение  Emri I projektit/ Име на проектот 
1.  “PERSONA”  “Nuk je vetëm” 
2.  Анисиа   Разликите не зближуват 
3.  Инициатива за Прогрес  Штеди вода секој ден 
4.  “WAKE UP”  Прогресивни младинци во борба против насилството 
5.  З.Г.Интеграција на Ромите -Гостивар  Чекор кон Заедништво 
6.   Ц.Р.М.З. Медиум  Младинско Еко Активизам преку новинарството 
7.  Ф.П.С.М  10 Планинарски водичи жени 
8.  SH.K.A. “Lulet e Malësis”  Kocert folklorik “Buka e vendëlindjes 5” 
9.   SH.K. “OTHELLO”  Festivali ndërkombëtar I teatrove “OTHELLO” 
10.  K.F. “KONDORI”  “Atraksionet e Komunës së Gostivarit nga ajri” 
11.  “POSITIUM”  “Pasojat e përdorimit të teknologjisë tek fëmijet,adoleshentët dhe të rriturit” 
12.  Кетс Баскет  Кошарка за сите 
13.  SH.K.A. “SONATA”  “Gostivar  Junior Fest 2022” 
14.  L.S.SH.Komunale Gostivar  Kanpionat në futsall për nxënësit e shkollave fillore 2022 
15.  K.K. “Asiart”  “Gostivar Open 2022” 
16.  Q.M. “Art Kult”  F.F. “PUNCTUM” 
17.  ГАКУД Браќа Ѓиноски  РАБОТА ГАКУД Браќа Ѓиноски 
18.  Lidhja Shqiptare në Botë  “Festa e Librit” 

Panairi I Librit Gostivar-2022 

19.  Рубикон Скопје  Врснички Форум Театар против насилство во училиштата 
20.  КРИК 094  Млади поетски пера Стиховите градат мостови 2 
21.  ГосКМП  Гостиварска слем поезија 
22.  З. Г Куќа на среќата 

 

 

Инклузивна детска претстава 

Магично Другарство 

23.  “FEM-Suport”  “Identifikimi I problemeve psiko-sociale në familjet e teritorit te Komunes se Gostivarit” 
24.  “Dora e Ngrohtë”  “Bashkë në Festa” 
35.  УРБАН СВЕТ  Јас и ти сме едно 
36.  АС Анима  Игровни активности за стимулирање на интелектуалниот и когнитивниот развој кај децата  
37.  ЗМС Милениум  Литературни искри 2022 
38.  “REALITETI”  “Shiko me Zemër” 
39.  ИГИ  Локален Културен Информатор 
40.  Смисла Солутионс  Зелена Трка 
41.  К.К ПЕТРЕСКИ  Кошарка и Дружење 
42.  Полог Гостивар  Промоција на османлиски споменици на територија на Општина Гостивар 
43.  K.S. Shkollor Mustafa Kemal Ataturk   “Gara në volejboll për vajza” 
44.  “Reka e Epërme”  “Pjesmarrje në manifestimin kulturor në NOVA GORICA 2022” 
45.  Поврзани  Инклузивно Училиште 
46.  Center for youth education and mediation  “EDUMEDIA” 
47.  Здружение за далечинско образование и истражувањ  Далечинска Обука 
48.  В.К АДРЕНАЛИНА  Велосипедска Адреналина 
49.  O.J.Q “Qendra pa kufi- NBC”  “ALL A SAME-ALL EQUAL” 
50.  Ж.К.К Гостивар-2009  Кошaрка 
51.  Регионална занаетииска комора Гостивар  Занаетииски базар 
52.  K.F “TRABZONSPORT”  “FUTBALL PËR LIGEN E TRETË” 
53.  K.F. “GENCKALEMLER”  “Dita e të rinjëve dhe futballit” 
54.  “DRAUDACUM”  Koloni artistike ndërkombëtare “Gostivari 22” 
55.  З.Ж.Ф МОЈА ФАРМ  Јакнење на жените од руралните средини до еднакви можности 
56.  Младински клуб на турците  Подобри услови за млади 
57.  SH.S.P “BASH VARDAR-Gostivar”  НАБЛУДУВАЧNИЦИ 
58.  З.Г. Манастир Свети Петка  Трапезарија 
59.  SH.K Tuning show  “Tuning Show-Gostivar” 

Tabelari me projektet e KALUARA:

Personat Fizik:

 

Nr. rendor/Ред.број  Emri dhe Mbiemri/Име и презиме  Emri I projektit/Име на Проектот 
1.  Слаѓана Брезовска  Еквилибриум 
2.  Muhamed Ademi  “Mbrojtja e Mjedisit” 
3.  Марија Дробњак  Децата се нашата вредност 
4.   Лидија Новаковска  Од  самопознание до 
5.  Sali Jonuzi  “Dokumentar nga bota e eger” 
6.  Nerisa Jonuzi Asani  “Stop Bullizmit” 
7.  ILIR Ademi  “Koncert recital për piano” 
8.  Jeton Beqiri  “Të risim reciklimin e mbeturinave” 
9.  Христијан Гаврилоски  Чествување на денот на Независноста  

8Септемвр 

10.  Femi Ismaili  Botim Libri 
11.  Safet Spahiu  Ekspozit Artistike e Pikturave “Eksplorimi” 
12.  Асип Исмаили  Младите како мост за подигање на културата и меѓуетничка толеранција 
13.  Ismane Mehdi  “10 Vjet Krijimtari Artistike” 
14.  Adem Saliu  “ME-LE-K 004” 
15.  Дејан Грујески  Авторска Песна 
16.  Валентина Штерјовска  Еко Работилница 
17.  Xhezair Rexhepi  “TERRA ART” 
18.  Ристески Предраг  ИЛИНДЕН 
19.  Arife Ademi  “EMBLA” 
20.  Небија Исмаили  Подигање на Еколошка Свест 
21.  Andi Ismaili  “Përfaqsim në gara botërore” 

 

Tabelari me projektet NUK KANË KALUAR:

 

Nr. rendor/Ред.број  Emri dhe Mbiemri/Име и презиме  Emri I projektit/Име на Проектот 
  1.  
Слаѓана Брезовска  ЈАСНИНА 
  1.  
 Klubi I Shahut-Gostivar  Rekostruim 
  1.  
SH.K.A “Jahi Asani”  “Rudina Fest” 
  1.  
Едниство на Заедниците  Зелено насекаде околу нас 
  1.  
ЕАСП СКОПЈЕ  Жени од неформалната економија до Жени Претриемачи 
  1.  
Selajdin Abduli  “Te jesh turist në qytetin tënd” 
  1.  
Асоциациа на студенти и информатичари  Младинско претприемништво за проактивна младина 
  1.  
Erdall Shabani  “Reciklimi I mbetjeve të kartonit dhe plastikës” 
  1.  
Porosia-Diber  /