Panair i Punës dhe Karrierës në Qendrën Rinore ICan në Gostivar

,

Komuna e Gostivarit e përfaqësuar nga kryetari i këshillit komunal, Valbon Limani mori pjesë në hapjen e një ngjarjeje të mrekullueshme sot në Qendrën Rinore ICan, ku u hap Panairi i Karrierës dhe Punë.
Në Panair morën pjesëmarrëse ishin 25 kompani nga rajoni i Pollogut.

Ky panair është një mundêsi fantastike për të rinjtë tanë, për të ofruar shkathtësitë dhe potencialin e tyre para kompanive të suksesshme vendore me qëllim punësimin.