U nënshkrua Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet SHMEK “Gostivar” dhe shoqatës “Aksion Paqësor”

,

16.03.2018 Shkolla e mesme ekonomike komunale “Gostivar” dhe shoqata “Aksion Paqësor nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin “Mbështetje e procesit për arsim të ingtegruar të shkollave”. Me nënshkrimin e këtij Memorandumi, duke e kuptuar rëndësinë e procesit për integrim ndëretnik në arsim (INA) me qëllim që të rindërtohen arritjet e mëtutjeshme të të njëjtit, të dy […]

Demiri: Ja si kanë menaxhuar në arsim ata që ia morën kompetencat Komunës së Gostivarit

,

15.03.2018 Temë e press-konferencës së sotme në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, ishte arsimi, respektivisht keqmenaxhimi në shkollën e mesme teknike “Gostivar”, gjatë mandatit 2013-2017. “Ndonëse ka  keqpërdorime të shumta në këtë shkollë të mesme, ne sot do t’ju njoftojmë vetëm me disa prej tyre. I diplomuari në farmaci, ka qenë ë i angazhuar […]

Ligjërata për ajër të pastër në shkollat fillore të Gostivarit

,

14.03.2018 Në tre shkolla fillore të komunës së Gostivarit, respektivisht në SHF “Ismail Qemali”, SHF “Goce Dellçev” dhe SHF “Bashkimi” u mbajtën ligjërata për mbrojtjen e mjedisit jetësor, ku në fokus ishte ajri ambinetal. Aktivitetet u realizuan nga Shoqata ekologjike “Eco Guerilla” – Tetovë, ndërsa ligjëratat i ndoqën të gjithë nxënësit e klasave të shtata, […]