Taravari mori pjesë në Simpoziumin e kryebashkiakëve në Vjenë të Austrisë

28.02.2018 Në organizim të Bankës Botërore – Programi Austriak për Partneritet Urban, më 26-27 shkurt në Vjenë të Austrisë u mbajt Simpoziumi i kryetarëve të komunave me temë Qëndrueshmëria dhe Përfshirja në zhvillimin urban në Evropën Juglindore – Qytete për popullin. Në këtë simpozium ku morën pjesë 150 kryebashkiakë dhe përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes […]

U përcaktuan fushat prioritare të komunës së Gostivarit për ndarje të granteve OJQ-ve

27.02.2018 Në kuadër të aktiviteteve të projektit të UNDP – Programi Regjional për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor, në sallën e këshillit rinor të komunës së Gostivarit, u mbajt debat publik me përfaqësues të organizatave joqeveritare, me ç’rast u përcaktuan fushat e projekteve për të cilat do të pranohen aplikacione për grant. Në kuadër të […]

Komuna e Gostivarit mobilizohet për pastrimin e rrugëve dhe trotuareve nga bora

26.02.2017 Nën mbikëqyrjen e Komunës së Gostivarit dhe në koordinim me operatorin ekonomik për mirëmbajtje të rrugëve dhe me dy ndërmarrjet publike “Komunalec” dhe “Parkingjet publike dhe gjelbërimet”, punohet intensivisht për pastrimin nga bora të rrugëve, trotuareve dhe sipërfaqeve të tjera publike. Gjatë natës është punuar vazhdimisht në terren dhe është arritur që të gjitha […]