Lajmërim për kryerjen e dezinsektimit hapsinor nga toka ne teritorin e Komunës së Gostivarit

Me datë 07.08.2023 vit. SH.T.P.SH PRONTTO shpkpv në bashkëpunimm me Komunën e Gostivarit do t’a realizoj dezinsektimin e parë nga toka në teritorin e Komunës së Gostivarit për zhdukjen e mushkojave të ritura dhe dëmtuesve të tjerë. Dezinsektimi…

Programa Regjionale për demokracionin lokal në Ballkanin Perendimor 2 ReLOaD2

KOMUNA E GOSTIVARIT Rezultatet e vlerësimit të propozim-projekteve nga organizatat qytetare të marra në thirrjen publike në kuadër të projektit ReLOaD2, i cili u hap nga data 07.11.2022 deri më 05.12.2022 https://gostivari.gov.mk/…

KONKURS

KONKURS Për trajnimin kujdestarësh për kujdes dhe ndihmë për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Ftojmë të gjithë të interesuarit që duan të ndjekin trajnimin, me mundësi punësimi pas marrjes së çertifikatës…

Komuna e Gostivarit dhe Organized Youth Association

Vazhdojmë me realizimin e punëtorive #ProgramM me djemtë nga Gostivari në bashkëpunim me partnerët tanë Center for Research and Policy Making dhe Komuna e Gostivarit . Në 10 javët e ardhshme punëtoritë do të mbahen në kuadër të…

Njoftim

Të nderuar qytetarë, Në vazhdën e synimeve të mia dhe bashkëpunëtorëve të mi, që të rrisim nivelin e transparencës në punën e Komunës së Gostivarit, dhe me qëllim që ju të bëheni faktorë aktivë dhe të përfshiheni në…

NJOFTIM

,
Të nderuar qytetar të Komunës së Gostivarit ju njoftojmë se Ministria për transport dhe lidhje e publikoi rregulloren dhe i përshkroi formularët e nevojshëm që ka të bëj me procedurën për të cilën kishte interesim shumë të…

THIRRJE PUBLIKE PËR KUVENDIN RINOR LOKAL

Në bazë të nenit 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/02 ), dhe nenit 16,17,18 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.10/2020, 16.01.2020),…

THIRRJE PUBLIKE PËR SHFAQJE TË INTERESIMIT PËR PJESËMARRJEN E NJË PËRFAQËSUESI TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE SI VËZHGUES NË KOMISIONIN PËR VLERËSIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOAD 2 NË KOMUNËN E GOSTIVARIT.

,
Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) është vazhdimësi e fazës së parë të projektit të implementuar në periudhën (2017-2020). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga…

Vazhdojnë investimet nëpër shkollat e Gostivarit

Në bashkëpunim me organizatën amerikane "Latter Day Saint Charities", Komuna e Gostivarit do të realizojë një projekt në Shkollën Fillore "Ismail Qemali". Përmes këtij projekti të përbashkët, do të bëhet renovimi i hapësirave…

Përforcimi i kapaciteteve për rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në këshillat komunalë

Sot në Prizren bashkë me kryetarin e Këshillit Valbon Limanin, këshilltarë komunalë të Gostivarit dhe me kolegë të tjerë nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova, mora pjesë në panel diskutimin me temë "Përforcimi i kapaciteteve për…